Felanmälan fastighetsskador
Här kan du anmäla skador eller problem som inte är av akut karaktär.

OBS: Akuta skador som kan ge allvarliga följdskador eller orsaka personskador skall ringas in till felanmälan 0520-340 50
Typ av händelse:   Tidpunkt för skada/tillbud:  
Felanmälan    
Uppgifter om anmälaren  
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
Epostadress:
Spara uppgifter på datorn för framtida registreringar
Adress/Plats för händelsen  
Bolag:
Plats i lokal:  Annat:
Plats utanför lokal:  Annat: